Ukrepanje v primeru potresa

Ukrepanje v primeru potresa

Potres je naravni pojav, pri katerem pride v Zemljini notranjosti do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti. Sproščena energija se razširja v obliki seizmičnega valovanja v vse smeri. Kadar potresno valovanje doseže Zemljino površje z zadostno energijo, da povzroči neželene posledice na ljudi, objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesreči.

Potresna karta nam prikazuje, katere stopnje potres nas lahko prizadene.

toming-potres

Ker ne vemo kako močan bo potres, naj bo naše ukrepanje ob potresu hitro. Poiščemo si varna mesta za zaklon.
Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete:

 • pod podboji vrat, če so v nosilni steni,
 • v vogalih notranjih sten,
 • pod masivnimi mizami.

Nevarna mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:

 • zunanji zidovi,
 • predelne stene,
 • večje steklene površine (bližina oken, ogledal, steklenih omar, polic s steklenimi predmeti),
 • velike omare,
 • mesta, od koder lahko pade stropna razsvetljava in težki predmeti, npr. knjige.

Nevarna mesta na prostem so:

 • stavbe,
 • zidovi,
 • drevesa,
 • telefonska in elektri?na napeljava,
 • daljnovodi,
 • nadvozi, podvozi, mostovi, predori,
 • rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi in vodnimi pregradami.

Med potresom:
V stavbah:

 • poiščite zaščito na varnih mestih, izogibajte se nevarnih mest. Poiščite si zaklon na varnih mestih, počepnite na tla in počakajte, da tresenje preneha;
 • ne tecite proti izhodu, počakajte, da potres mine;
 • če ni primernih varnih mest, si zavarujte glavo z rokami, blazinami;
 • če ste v postelji, ostanite v njej in si glavo pokrijte z blazino, zvijte se v položaj zarodka;
 • če ste med potresom v stavbi, ostanite v njej. Zapustite jo šele, ko tresenje preneha;
 • ne uporabljajte dvigal in stopnišč. Če ste med potresom v dvigalu, pritisnite gumbe za vsa nadstropja in izstopite na prvem mogočem izhodu. Če se vrata ne odprejo sama, uporabite gumb za odpiranje ali pokličite pomoč;
 • v prostorih pazite na predmete, ki padajo s polic.

Na prostem:

 • se oddaljite od stavb, da vas ne bi poškodovali padajoči predmeti (strešniki, opeka, omet, cvetlični lončki in korita, steklo itn.);
 • izogibajte se opornih zidov;
 • izogibajte se električnih naprav in električnih napeljav (električnih kablov, daljnovodov itn.).

Če ste ujeti v ruševinah:

 • Če ste ujeti, poskusite ugotoviti, od kod prihaja zrak;
 • Če niste poškodovani, poskušajte odstranjevati ruševine v smeri, od koder prihaja zrak, pri ?emer var?ujte s svojimi mo?mi;
 • Če ruševin ne morete odstraniti in/ali ste poškodovani, ostanite mirni, varčujte s svojimi močmi in v enakomernih presledkih udarjajte s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo;
 • občasno kličite na pomoč, da vas bodo reševalci lažje našli. Ne kričite, saj ste lahko ob glas in vdihnete prah in škodljive snovi. Nos in usta si pokrijte z robcem ali krpo, da boste zmanjšali vnos prašnih delcev v dihalne organe;
 • Če imate pri sebi mobilni telefon, ga lahko uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja operaterjev mobilne telefonije delovala. V tem primeru je bolje uporabiti SMS sporočila. Mobilni telefon občasno ugašajte in skušajte čim dlje ohraniti energijo baterije.

Po močnem potresu lahko pričakujete številne, tudi močnejše popotresne sunke.

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah:

 • poškodovano zgradbo zapustite po najvarnejši poti. S seboj vzemite najnujnejšo obleko, dokumente in nujno potrebna zdravila;
 • Če je zgradba, v kateri prebivate, poškodovana, čim prej odnesite morebitne nevarne snovi na mesto, določeno za ta namen;
 • ne vstopajte v poškodovane stavbe;
 • Če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si z njim prekrijte usta in nos;
 • vedno bodite obuti v čevlje;

Zaposleni se organizirajte za izvajanje aktivnosti:

 • pokličite številko za klic v sili 112, če potrebujete pomoč;
 • Če ste ostali nepoškodovani, priskočite na pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo.
 • Če zaznate puščanje oziroma uhajanje plina, odprite okna;
 • zaprite ventile za plin ter izklopite elektriko;
 • nudite prvo pomoč.
 • Če lahko, pogasite manjše požare,
 • ne prižigajte vžigalic in ne uporabljajte odprtega ognja;
 • preverite nastalo škodo; če je prišlo do poškodb vodovodnega omrežja, vode ne uporabljajte za pitje, pripravo hrane in čiščenje posode.

Navodila so povzeta iz spletnega mesta  www.sos112.si, kjer si lahko preberete še več koristnih nasvetov.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.