Varnost tako in drugače

Varnost tako in drugače

Začenjam z novo temo, ki je povezana z našim vsakdanom, tako na delovnem mestu, kot tudi doma. Vsi opravljamo dela pri katerih lahko pride do poškodbe ali bolezenske okvare, zato vas bomo poskušali preko te rubrike spodbuditi k varnemu delu in ohranjanju zdravja.

Res je, da je delodajalec odgovoren za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, res pa je tudi, da je delavec na svojem delovnem mestu odgovoren za izvajanje teh ukrepov. Predvsem  boste z izvajanjem ukrepov največ naredili za varnost in zdravje samih in svojih sodelavcev. Prav tako pa je pomembno, da takšno varnostno vzgojo prenesemo tudi v domače okolje.

Največ poškodb se zgodi ravno zaradi uporabe neustrezne delovne opreme, kot so na primer odstranjeni zaščitni okrovi, zaradi naglice ali pri poseganju v delovno opremo pri zastoju. Prav tako se veliko poškodb zgodi tudi pri čiščenju delovne opreme ter pri delih, ki jih opravljamo občasno in zato improviziramo. V večini primerov se ugotovi, da do poškodbe nebi prišlo, če bi bilo delo bolje načrtovano.

 

Tako naj bo vodilo vseh nas, da se pred pričetkom dela vprašamo:

Imamo znanje in smo sposobni za izvedbo dela?

Smo predvideli vse nevarnosti?

Imamo ustrezno delovno opremo?

Imamo potrebno osebno varovalno opremo?

 

Če smo pritrdilno odgovorili, lahko začnemo z načrtovanjem dela, ki naj obsega:

-         ureditev delovnega mesta,

-         varno dvigovanje in premeščanje materiala,

-         pregled in varno delo z napravami in pripravami.

 

Poučno: POSTAVITEV RAČUNALNIŠKEGA ZASLONA

postavitev-rac-zaslona

-         Zagotovljena mora biti možnost prilagoditve višine zaslona višini oči delavca pri delu, tako, da je zgornja vrstica na zaslonu približno 5 cm pod višino oči;

-         Postavitev zaslona pravokotno na okenske površine, uporaba senčil, da se prepreči odsev na zaslonu;

-         Zaslon mora biti zaradi dobre vidljivosti vedno očiščen;

-         Zaslon, tipkovnica in stol naj bodo v ravni liniji;

-         Na delovnem mestu mora biti dovolj prostora, da delavec zlahka spreminja položaj telesa in opravlja potrebne gibe pri delu;

 

Zanimivost: ZAKAJ TVEGAMO?

Lahko rečemo, da so tvegana vedenja ljudem sprejemljive in uporabne možnosti za doseganje ciljev. Vzroke za to lahko iščemo že iz zgodovinskih dejstev (izumitelji, junaki), iz pravljic, mitov, medijske propagande in podobnih sporočil, ki nam posredujejo osebo, ki je veliko tvegala (in uspela) kot junaka. Tu pa so tudi naše posredne in neposredne izkušnje, da kljub tveganju ni bilo nezgode (cilj pa dosežen).

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.